Wykonuję renowacje , konserwacje oraz rekonstrukcje częściowe i częściowe wszelkiego typu wyrobów z drewna wraz ze stosowną dokumentacją.  Stosuję stare technologie oraz nowoczesne środki konserwatorskie.
    Jako jeden z nielicznych w Polsce uczestniczyłem w pracach konserwacyjno-renowacyjnych przy kolekcji mebli kolbuszowskich
będących w zbiorach Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Oto fotki pierwszych stronic dokumentacji konserwatorskich części kolekcji  mebli kolbuszowskich.  Część z nich jest opisanych szerzej w książce " Meble kolbuszowskie" prof. S. Sienickiego.
AH-239 AH-259 AH-370 AH-2389 AH-387
AH-240 AH-367 AH-373 AH-240 AH-378
AH-368 AH-371 AH-372 AH-1125 AH-744
AH-848 AH-2663 AH-374 AH-2390 AH-2667
Kopiowanie mebli zabytkowych to najprostrza droga do uzupełnienia kolekcji lub kompletu.
Oryginał ze zbiorów MKL w Kolbuszowej               Kopia mojego autorstwa
Strona główna Kontakt
mgr inż. Karol Kopeć
technolog drewna,konserwator drewna zabytkowego