Karol Kopeć

- stolarz - ZSZ 1987
- technik meblarstwa - TPD 1990
- mgr in
ż.technologii drewna  - SGGW 1995
- mgr in
ż. konserwacji drewna zabytkowego - SGGW 2005

- rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwator
ów Zabytków
  z zakresu : rzemios
ło artystyczne i sztuka użytkowa
  specjalnos
ć : drewno , własciwości i zastosowanie.
- rzeczoznawca przy PIH w Kielcach i Rzeszowie
- wieloletni bieg
ły sądowy z zakresu pełnej technologii drewna
  przy S
ądzie Okręgowym w Kielcach
Fumigacja w azocie Badanie rezystografem oporowym Ozonowanie drewna Ekspertyzy i opinie
Strona główna Kontakt Linki
mgr inż. Karol Kopeć
technolog drewna,konserwator drewna zabytkowego