Oferujemy przygotowanie planu zwalczania owadów, technicznych szkodników drewna oraz owadów żerujących w tkaninach i skórze. Wykonujemy programy konserwatorskie, dokumentacje prowadzonych zabiegów oraz prowadzimy nadzór nad przebiegiem prac.
Fumigacja w azocie jest metodą w pełni ekologiczną i zastępuje stare , szkodliwe dla środowiska metody oparte o Rotanox, bromek metylenu czy tlenek etylenu.
Daje doskonałe wyniki przy zwalczaniu owadów niszczących drewno, potocznie i niepoprawnie zwanych korniki .
Wdrażamy technologię fumigacji w gazach neutralnych opracowaną wg ogólno dostepnych i popularnych technologii światowych powiazanych z najnowszymi, moimi  modyfikacjami  , polegającymi na zastosowaniu urządzeń do usuwania tlenu z namiotu czyli tz. "pompy tlenowej". Technologia ta pozwala na znaczne ograniczenie zużycia azotu  i szybkie uzyskanie spadku poziomu tlenu do granicy 0,5%. Proces fumigacji to inaczej proces wypierania tlenu z pomieszczenia poprzez zastąpienie go azotem.  Organizmy tlenowe duszą się w takich warunkach. Dodatkowo ważne jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury aby zapobiec przejściu owadów w stan hibernacji.
Najnoszą modyfikacją procesu jest zastosowanie modułu ozonowania, co pozwala na zamianę tlenu w ozon, dzięki czemu przyspiesza się cały proces.
mgr inż. Karol Kopeć

tel. +48 600 456 865

opinie@vp.pl
Proces fumigacji może przebiegać w dowolnym szczelnym pomieszczeniu. W tym przypadku do tego celu używany jest wojskowy namiot przeciwchemiczny.  Konstrukcja nośna namioty napełniana jest powietrzem atmosferycznym. Wnętrze namiotu wypełnia azot z domieszką pozostałości powietrza atmosferycznego.
Azot potrzebny do wypełnienia komory pozyskiwany jest z butli.
Azot w postaci skroplonej powoli podawany jest do komory fumigacyjnej, gdzie gwałtownie parując wypełnia komorę .
Brak szkodliwości  dla środowiska , niska cena zabiegu oraz możliwość wykonywania zabiegu na dużych obiektach bez konieczności demontażu to największe zalety  fumigacji w azocie.
Fumigacja w atmosferze gazów neutralnych to milowy krok w dziedzinie konserwacji zabytków.
Fumigacja w azocie Badanie rezystografem oporowym Ozonowanie drewna Ekspertyzy i opinie
Strona główna Kontakt Linki
mgr inż. Karol Kopeć
technolog drewna,konserwator drewna zabytkowego