mgr inż. Karol Kopeć

tel. +48 600 456 865

opinie@vp.pl
  Rezystograf oporowy znany także jako Resistograph to znakomite narzędzie diagnostyczne , stosowane z powodzeniem przy pracach związanych z konserwacją drewna zabytkowego. Badanie drewna zabytkowego przy pomocy rezystografu oporowego jest w Polsce metodą dopiero raczkującą. W wielu innych krajach, stosowanie rezystografu jest popularne i cenione przez profesjonalistów przy inspekcji tak nowych konstrukcji z drewna jak i obiektów zabytkowych. Świadczy o tym nie tylko mnogość publikacji obcojęzycznych ale także ilość firm zajmująca się tym zagadnieniem.   W codziennej praktyce konserwatorskiej często spotyka się konstrukcje z drewna , których specyfika położenia nie pozwala na zastosowanie konwencjonalnych metod badania stopnia degradacji tak biologicznej jak i mechanicznej. Najprostszym przykładem takiego układu jest mocowanie belki stropowej w murze ceglanym. Zastosowanie metody opartej na promieniach X czy systemów bazujących na ultrasonografii jest praktycznie wykluczone.  Podobnie ma się sprawa z badaniem stanu drewna słupów wkopanych w ziemie, konstrukcji osłoniętych szalunkiem, katon-gipsem czy innymi okładzinami.  Możliwe jest także sprawdzenie rezystografem stanu drewna pokrytego polichromią. Średnica otworu w granicach 3 mm nie jest zbyt dużym zagrożeniem dla polichromii, szczególnie, gdy wykonujemy badania z wykorzystaniem otworów owadzich czy szczelin desorpcyjnych.  Dodatkowym atutem rezystografu jest możliwość sprawdzenia stanu drewna na głębokości do 500 mm.  Każdy pomiar dokumentowany jest na bieżąco w formie wykresu w skali 1:1. Metoda zastępuje  świder Plesslera oraz Pilodyn . Jest od nich szybsza,  łatwiejsza i bardziej dokładna , a także pozwala na dokumentowanie wyników pomiaru.
Rezystograf oporowy w konserwacji zabytków  - resistograph - firmy IML .
Najszybsza i najtańsza metoda realnego badania stanu drewna konstrukcyjnego. Szybki odczyt dokumentowany wykresem w skali 1:1.
Fumigacja w azocie Badanie rezystografem oporowym Ozonowanie drewna Ekspertyzy i opinie
Strona główna Kontakt Linki
mgr inż. Karol Kopeć
technolog drewna,konserwator drewna zabytkowego